Uitgelicht werk

Het werk van Jan Frearks van der Bij is verrassend divers, boeiend en kleurrijk. Hij richtte zich op een veelheid aan onderwerpen en gebruikte verschillende materiaaltechnieken. Zijn sterke passie en voortdurende ontwikkeling en vernieuwing van stijl leverden zo’n veelzijdig en boeiend scala aan kunstwerken op, dat het bieden van een totaaloverzicht praktisch ondoenlijk is. Met diverse eerdere exposities en door vele verkopen heeft een groot deel van zijn werk de weg naar het publiek gevonden. Zeker niet minder interessant en verrassend zijn de vele nooit eerder vertoonde werken. Wij tonen u hier enkele van zijn fraaie, veelal onbekende kunstwerken.


It wurk fan Jan Frearks van der Bij is in ferrassend boeiend en kleurich ferskaat. Hy tekene en skildere in grut tal oan ûnderwerpen en  brûkte ferskillende materiaaltechniken. Syn grutte passy en oanhâldende ûntwikkeling en fernijing fan styl leveren sa’n grut ferskaat oan nijsgjirrige keunstwurken op, dat it jaan fan in totaal oersjoch eins gjin dwaan is. Troch eardere eksposysjes en omdat in soad fan syn wurk ferkocht is, is syn keunst rûnom bekend en ferneamd rekke . Net minder nijsgjirrich en ferrassend lykwols binne in grut tal net earder fertoande wurken. Sadwaande litte wy jimme hjir  graach perioadyk in tal fan dy moaie en meast noch net ûntdutsen wurken sjen.