Home

Welkom
Van harte welkom op de website van Stichting Jan Frearks van der Bij. Op deze website is informatie te vinden over het werk en leven van beeldend kunstenaar Jan Frearks van der Bij, die zich in de naoorlogse jaren als autodidact tot één van de meest uitgesproken Friese expressionisten ontwikkelde. De stichting is opgericht met als doel het werk van Jan Frearks van der Bij levend te houden en een breed publiek daarvan blijvend te laten genieten.

Wolkom
Fan herte wolkom op de webside van Stichting Jan Frearks van der Bij. Op dizze webside is ynformaasje te finen oer it wurk en libben fan byldzjend keunstner Jan Frearks van der Bij, dy’t him as autodidakt ûntwikkele ta ien fan de meast útsprutsen Fryske ekspressionisten fan nei de oarloch. De stichting is oprjochte mei as doel it wurk fan Jan Frearks van der Bij libbend te hâlden en in breed publyk noch lang dêrfan genietsje te litten.


Oproep!
Update: Naar aanleiding van onderstaande oproep kregen wij zo’n 120 werken binnen. Lees hier over wat onze zoektocht opleverde.

Het jaar 2022 is het 100ste geboortejaar van Jan Frearks van der Bij.
Uiteraard willen wij daar extra aandacht aan schenken in de vorm van een grote overzichtstentoonstelling en het uitbrengen van een bijzonder boek met daarin 100 werken van deze kunstenaar, eventueel vergezeld van een persoonlijke tekst of herinnering.

Wij zijn daarom op zoek naar mensen die in het bezit zijn van werk van
Jan Frearks van der Bij.

Bent u dat, meldt u dan aan via het contactformulier op deze site (inclusief een foto van het werk) en de kans is groot dat wij u te zijner tijd vragen uw werk ter beschikking te stellen voor de tentoonstelling en dat het dan mogelijk een plek krijgt in het boek.

Alvast vriendelijk bedankt en we houden u op de hoogte.