Elske Schotanus

Voor de Stichting Jan Frearks van der Bij schreef ik (in het Fries) de biografie van de kunstenaar voor een boek dat in de loop van 2022 verschijnt. Daarnaast was ik betrokken bij de selectie van werken voor boek en de tentoonstelling in Museum Dr888. Mijn favoriete werk? Mijn voorkeur ligt bij de krachtige houtskool- en contétekeningen en bij schilderijen uit de jaren vijftig en zestig al de Emmaüsgangers. Toch kies ik een heel ander werk, namelijk het enige dat ik in mijn bezit heb.

Het gaat om een zeldzaam boek, Nei klearder kimen, waarvoor Jan Frearks als reclametekenaar, in dienst van de Leeuwarder Drukkerij, later Adviesbureau Bouman, het omslag ontwierp. Nei klearder kimen verscheen in 1953 als ‘Tinkboek by it 50 jierrich bistean fan it koöperatyf suvelfabryk “De Goede Verwachting” to Warkum’. De tekst is van de bekende Friese schrijver en dichter Douwe A. Tamminga. Er staan door Bouke van der
Sloot getekende dorpsgezichten in, en daarnaast een aantal kleine illustraties van Jan Frearks. Aangezien het om een reclame-opdracht ging staat zijn naam niet in het boek vermeld.

Internet is een onmisbaar hulpmiddel bij het schrijven, en zo vond ik, al googlelend zijn naam als ontwerper op de webside van het DBNL, de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. Het boek zelf kocht ik via boekwinkeltjes.nl. De boer op het omslag, een emmer melk in de hand loopt richting de horizon – ‘kym’ in het Fries – waar het licht gloort. Het is een realistisch ontwerp, passend bij de inhoud, en mooi strak uitgevoerd in slechts enkele kleuren. Onduidelijk is in welke techniek het origineel is uitgevoerd.

Een aantal posters van Bouman zijn gemaakt als lino, mogelijk geldt dat ook voor dit ontwerp.

Favoriet-Elske-Schotanus