Actualiteit

Verkooptentoonstelling ten behoeve van restauratie en behoud mozaïeken

Stichting Jan Frearks van der Bij maakt zich grote zorgen over het verpauperen en verdwijnen van veel mozaïeken in de openbare ruimte.

In de jaren ‘60/’70 zijn er vele mozaïeken gemaakt door Jan Frearks van der Bij en aangebracht op kerken, scholen en andere gebouwen. Tot onze grote spijt is meer dan de helft van deze bijzondere kunstwerken reeds verdwenen, meestal door afbraak van de betreffende gebouwen.

Van de mozaïeken die nog over zijn verkeert een deel in goede tot redelijke staat. Het andere deel is nodig aan restauratie toe om het te kunnen behouden. Daarom willen we proberen om hier iets aan te doen.

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen, daar hebben we hulp bij nodig van deskundigen op restauratie gebied, maar ook financiële hulp.  We zijn daarom begonnen met het bedenken van plannen hoe we dit aan kunnen pakken.

Ons eerste plan zal zijn dat we begin november 2024 een verkooptentoonstelling willen organiseren van werk van Jan Frearks van der Bij om zo onze financiële positie te versterken. Met de opbrengst daarvan hopen we een deel van de restauratiekosten te kunnen financieren.

Zodra onze plannen vastere vormen aan gaan nemen hoort u meer van ons. Houd in ieder geval onze website goed in de gaten, we houden u op de hoogte.

Mozaïek gemaakt door Jan Frearks van der Bij en aangebracht op een school in Drachten.
Mozaïek gemaakt door Jan Frearks van der Bij en aangebracht op een school in Drachten.
Huidige staat van het mozaïek.
Stichting Jan Frearks van der Bij maakt zich grote zorgen over het verpauperen en verdwijnen van veel mozaïeken in de openbare ruimte
Zo zou het moeten zijn....
Zo zou het moeten zijn....

Schenking (mei 2023)

Onlangs heeft Stichting Jan Frearks van der Bij uit eigen collectie twee schilderijen van Thijs Rinsema geschonken aan museum Dr8888. Het betreft een zelfportret en een bloemstilleven.

Directeur Wybren Jorritsma en conservator Annemieke Keizer hebben deze schenking blij verrast in ontvangst genomen en toegevoegd aan hun collectie.

Thijs Rinsema, zelfportret
Thijs Rinsema, zelfportret
Thijs Rinsema, stilleven
Thijs Rinsema, stilleven

Terugblik op de jubileumtentoonstelling van 2 december 2022 tot 16 april 2023.

De expositie “Kracht en Kleur” in museum Dr8888 was een overweldigend succes. Maar liefst 6.500 mensen bezochten de tentoonstelling en, zoals u kunt lezen in onderstaande reacties, met heel veel bewondering en plezier.

We zijn er trots op dat wij als stichting Jan Frearks van der Bij , in samenwerking met het museum, dit hebben kunnen realiseren.

Enkele reacties van bezoekers:

“Prachtige tentoonstelling van een bijzondere schilder. Zijn kleurrijke schilderijen, met een geheel eigen stijl, verdienen het om in een museum te hangen! Jan Frearks was een voor mij onbekende Friese schilder die mij lang zal heugen!”

“Dit smakket nei mear! Krêft en kleur spatte der ôf!”

“Prachtig, wat een kleur. Je wordt er blij van!”

“Komt der yn Drachten noch ‘r is in Jan Frearks van der Bij strjitte?”

“Overtrof onze verwachtingen! Wat een prachtig werk van van der Bij. We hebben voor de tweede keer gekeken.

“Keunst hat gjin grinzen, it kin ivich oars!”

“In een woord: een top kunstenaar! Wat hebben we genoten. We komen zeker nog een keer terug!”

“Djip ûnder de yndruk, wat in lef! Tige by tige!”

“Kracht en Kleur” in museum Dr8888
De expositie “Kracht en Kleur” in museum Dr8888 was een overweldigend succes.
Maar liefst 6.500 mensen bezochten de tentoonstelling
“Kracht en Kleur” in museum Dr8888
Jan Frearks was een voor mij onbekende Friese schilder die mij lang zal heugen!

Toelichting jubileumtentoonstelling “Kracht en Kleur”

Fryslân pakt omraak út mei 100 jier Jan Frearks van der Bij

Mar leafst sa’n 200 entûsiaste besikers makken freed de start fan it jubileumbarren ‘100 jier Jan Frearks van der Bij’ yn Drachten ta in boppeslach. Dêr wie en is de kommende moannen dan ek wol wat te heljen en te belibjen yn Museum Dr8888 en oare Fryske omkriten. Fiif ferskate partijen mei-inoar wolle it grutte publyk yn dizze donkere tiid opfleurje en genietsje litte fan alle ‘Kracht en Kleur!’ en it grutte ferskaat oan wurk fan dizze ferneamde Fryske ekspressionist (1922 – 2013). Op inisjatyf fan de Stichting Jan Frearks van der Bij hawwe Museum Dr8888, Utjouwer Wijdemeer út Dokkum, stazjêres fan de Friese Poort en útjouwer Bekking&Blitz út Amersfoort mei-inoar in tige nijsgjirrich en ynspirearjend jubileumbarren delsetten.

Kracht en Kleur
Kracht en Kleur

As útsetter fan dit jubileumbarren hat de lannelik warbere útjouwer fan kwaliteit kaartensets, Bekking& Blitz, fiif oaljeferven fan fleurige lânskippen fan dizze keunstner selektearre foar harren nijste kaartenset. In fantastyske set kaarten dêr’t Jan Frearks van der Bij syn felle kleuren fanôf spatte! No rûnom te krijen.

Bekking & Blitz
Bekking & Blitz
Bekking & Blitz
Bekking & Blitz
Bestellen-boek-JFvdB

Het boek “KEUNSTNER TUSKEN BEROP EN ROPPING. “JAN FREARKS VAN DER BIJ 1922-2013” is te verkrijgen in de museumwinkel Dr8888 en via de webshop van  Uitgeverij wijdemeer