Actualiteit

Expositie “Jan Frearks van der Bij – Op aventoer mei foarm en kleur”
7 juli t/m 8 september 2019 in De Schierstins, Feanwâlden
(inmiddels afgelopen, maar zie op “Eksposysje” voor een virtuele toer)

Vanaf 7 juli was de tentoonstelling Op aventoer mei foarm en kleur met werk van Fries expressionist Jan Frearks van der Bij te zien in De Schierstins in Feanwâlden. De tentoonstelling toont naast een aantal bekende werken vooral ook niet eerder getoond werk en geeft bovendien een fraaie inkijk in de ontwikkeling van de kunstenaar door de jaren heen. Van der Bij kan gerekend worden tot een van de meest uitgesproken expressionisten van Friesland.


Enkele reacties van bezoekers van de expositie:

  • “Mooie tentoonstelling van Jan Frearks van der Bij, een boeiende schilder”
  • “In bysûnder aventoer troch de kleuren fan skilder Van der Bij”
  • “Wy ha tige genoaten fan de moaie eksposysje. Wat in skitterende kleuren en in moai oersicht. Kompliment foar it organisearjen” 
  • “Baie mooi” (Zuid Afrika) en “Zeer indrukwekkend” (Berlin) en “Boeiend, we hebben genoten. Dank” (België) en “Lovely exhibition” (Estonia)
  • “Inspirerende tentoonstelling van een bijzonder kunstenaar”