Actualiteit

Update: Oproep heeft zo’n 120 werken opgeleverd
Nadat in februari de oproep voor werken van Jan Frearks van der Bij is uitgegaan, zijn er via de website zo’n twintig werken binnengekomen. Ook zijn er via andere kanalen nog veel werken achterhaald. In totaal zijn er nu ongeveer 120 werken geregistreerd. Dat is een mooi resultaat tot nu toe, maar we denken dat er meer werken van Jan Frearks van der Bij te vinden zijn. Zo zijn we specifiek opzoek naar het schilderij 

“Reade Hynder”

Dit schilderij vertegenwoordigt het logo van de stichting Jan Frearks van der Bij.

Daarom doen we opnieuw een oproep! Misschien is het de moeite waard om in uw omgeving eens rond te vragen. Wie weet wat het kan opleveren!

Intussen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van het boek en de overzichtstentoonstelling eind 2022 die in Museum Dr8888 te zien zal zijn.


 

Expositie “Jan Frearks van der Bij – Op aventoer mei foarm en kleur”
7 juli t/m 8 september 2019 in De Schierstins, Feanwâlden
(inmiddels afgelopen, maar zie op “Eksposysje” voor een virtuele toer)

Vanaf 7 juli was de tentoonstelling Op aventoer mei foarm en kleur met werk van Fries expressionist Jan Frearks van der Bij te zien in De Schierstins in Feanwâlden. De tentoonstelling toont naast een aantal bekende werken vooral ook niet eerder getoond werk en geeft bovendien een fraaie inkijk in de ontwikkeling van de kunstenaar door de jaren heen. Van der Bij kan gerekend worden tot een van de meest uitgesproken expressionisten van Friesland.

Enkele reacties van bezoekers van de expositie:

  • Mooie tentoonstelling van Jan Frearks van der Bij, een boeiende schilder.
  • In bysûnder aventoer troch de kleuren fan skilder Van der Bij.
  • Wy ha tige genoaten fan de moaie eksposysje. Wat in skitterende kleuren en in moai oersicht. Kompliment foar it organisearjen.” 
  • Baie mooi” (Zuid-Afrika) en “Zeer indrukwekkend” (Berlijn) en “Boeiend, we hebben genoten. Dank” (België) en “Lovely exhibition” (Estonia)
  • Inspirerende tentoonstelling van een bijzonder kunstenaar”