Actualiteit

Expositie “Jan Frearks van der Bij – Op aventoer mei foarm en kleur”
7 juli t/m 8 september 2019 in De Schierstins, Feanwâlden
(inmiddels afgelopen)

Vanaf 7 juli is de tentoonstelling Op aventoer mei foarm en kleur met werk van Fries expressionist Jan Frearks van der Bij te zien in De Schierstins in Feanwâlden. De tentoonstelling toont naast een aantal bekende werken vooral ook niet eerder getoond werk en geeft bovendien een fraaie inkijk in de ontwikkeling van de kunstenaar door de jaren heen. Van der Bij kan gerekend worden tot een van de meest uitgesproken expressionisten van Friesland.

Kijk voor meer informatie op: www.schierstins.nl/


 

Fries expressionisme  “Not afraid of the new”
14 oktober t/m  24 februari 2019 in Museum Drachten
(inmiddels afgelopen)

 

 

Fries expressionisme: Not afraid of the new is de eerste grote overzichtstentoonstelling over de naoorlogse Friese kunstenaarsgroep Yn ‘e Line. Niet eerder werd hierover een tentoonstelling georganiseerd. Het is de vierde en alweer de laatste tentoonstelling in het kader van Leeuwarden-Friesland 2018. Yn ‘e Line bestond uit Jan Frearks van der Bij, Pier Feddema, Sjoerd Huizinga, Jaap Rusticus en Klaas Koopmans. De kunstenaars vormden het gezicht van het modernisme na de Tweede Wereldoorlog in Friesland.

 

Geïnteresseerd in de column over deze expositie, geschreven door de heer Aant Mulder in “It Nijs”? Kijk op  https://www.itnijs.frl/2018/11/aant-mulder-dr8888-yn-e-line/